Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:16 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-07-1-02
     Ekocentrum a záchranná stanice - náměty pro ekologickou výchovu Akce č. 5-07-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář seznamující s činnostmi Ekocentra a záchranné stanice Huslík, nabízející náměty do hodin přírodovědy, základů ekologie nebo kroužků takto zaměřených. Informace o ekocentru a záchranné stanici. Nabízené programy pro mladší žáky - Kdo se rodí na jaře, Co dělají zvířata v zimě, Krmítko, Tajemný les, Život na statku, Hmyzí svět, Ovocnářství, Včelařství, Jedlá příroda. Nabízené programy pro starší žáky a studenty - Koncept ochrany volně žijících živočichů, Globalizace, Ekosystém lužního lesa, Udržitelné ovocnářství, Práce na statku. Příklady dobré praxe.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ, přírodopisu 2. stupně ZŠ, koordinátorům EVVO, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Ing. Marta Bryndová, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. říjen 2018 04. říjen 2018 10:00 - 15:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 507102 číslo vzdělávací akce 5-07-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích