Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-07-1-03
     O planetě Zemi z pohledu geologie Akce č. 5-07-1-03

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin, seznamující s moderní teorií vzniku planety Země, deskovou tektonikou. Vznik a vývoj naší planety. Slupkovitá stavba Země a kde se vzala. Zemské jádro, jeho složení a stavba. Co nám říkají meteority? Magnetické pole Země. Zemský plášť, jeho složení a stavba. Proudění plášťových hornin. Zemská kůra a procesy deskové tektoniky. Kontinentální drift. Desky a jejich posouvání, rozhraní sbíhavá a rozbíhavá, jevy na rozhraních. Modelování povrchu vnitřními geologickými silami. Sopečná činnost, zemětřesení, tsunami. Modelování povrchu vnějšími geologickými silami, jejich protichůdnost a spolupůsobení s vnitřními procesy. Země jako organismus. Srovnání s Venuší a Marsem. Geologická stavba a vývoj území České republiky přehledně. Další témata dle zájmu účastníků (vltavíny, ropa, voda, skalní města, zkameněliny).
Určeno:učitelům zeměpisu a přírodopisu 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Marek Chvátal
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 750 Kč
Poznámka: Lze využít do tzv. šablon pro SŠ.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. prosinec 2018 29. listopad 2018 9:00 - 15:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 507103 číslo vzdělávací akce 5-07-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích