Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:08 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-02-1-03
     Čtenářská pregramotnost - vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Akce č. 2-02-1-03

Obsah: 2denní kurz v celkové časové dotaci 16 hodin zaměřený na přípravné aktivity dětí v předškolním věku, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti dětí předškolního věku. Čtenářské dovednosti jako základ rozvoje čtenářské gramotnosti jedince, cílená příprava na jejich rozvoj v předškolním věku. Dílčí funkce jako základ pro rozvoj čtenářských dovedností a jejich trénink. Práce s pohádkou a pohádkovými příběhy - ukázka tvořivých činností na pohádce Perníková chaloupka. Praktické návody na vytvoření pohádkového projektu, rozvíjení všech oblastí RVP PV a způsoby plánování a propojení výtvarné, řečové, hudební, pěvecké, pohybové, předčtenářské a předmatematické činnosti. Prezentace titulů vhodných pro práci a předčítání dětem v MŠ - nabídka repertoáru současných autorů píšících pro děti. Seznámení s ukázkami nových textů, komentovaný výběr ukázek. Didaktické podněty pro tvořivou práci s literárním textem prozaického i básnického charakteru v prostředí MŠ.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Jana Venclová a Václava Tmejová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
28. listopad 2018 21. listopad 2018 9:30 - 16:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška na všechny termíny
29. listopad 2018 ----------     8:00 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 202103 číslo vzdělávací akce 2-02-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích