Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:34 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-04-1-03
     To nejlepší ze Švýcarska a Lucemburska Akce č. 3-04-1-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin, zaměřený na výuku reálií Švýcarska a Lucemburska neobvyklou a kreativní formou. Seznámení s historií, základními zeměpisnými údaji, nejznámějšími místy, městy a památkami, krajinou a produkty a s odlišnostmi v jazyce obou zemí. Seznámení se zajímavým a tvůrčím způsobem zařazení tématu do výuky. Možnosti tvorby ŠVP v oblasti jazykového vzdělávání a vzájemná mezipředmětová propojenost. Praktické náměty a cvičení pro zlepšení efektivity vyučovacího procesu v cizím jazyce, inspirativní webové odkazy obou zemí.
Určeno:učitelům německého jazyka 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Dana Hrušková
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 1 200 Kč
Poznámka: Seminář bude po vzájemné domluvě s účastníky veden v německém jazyce.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. říjen 2018 10. říjen 2018 9:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 304103 číslo vzdělávací akce 3-04-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích