dbconnect_gl; Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK
Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 22. únor 2020 @ 22:50 CET
Podrobný popis akce číslo 5-08-1-01
     Pilates - cvičení s gumou Akce č. 5-08-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář. Základní principy Pilatesovy metody, co je pás síly, neutrální poloha, správné dýchání. Cvičení s gumou, zásobník cviků s gumou a řadu námětů pro zahřátí organismu při cvičení s gumou. Cviky vybírané s ohledem na věk žáků, vedoucí ke zlepšení tělesné kondice a pohybového aparátu, ke zdokonalení postoje a pohybové koordinace.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Eva Otavová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou vezměte sportovní oblečení a obuv.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. říjen 2018 05. říjen 2018 10:00 - 14:00 hodin MC Hopsáček, Náchod, Zelená 157/E   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 508101 číslo vzdělávací akce 5-08-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích