Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 08:10 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-08-2-03
     Balanční jóga pro děti Akce č. 3-08-2-03

Obsah: Praktický seminář zaměřený na osvědčené cviky dětské jógy jako prevenci problémového tělesného vývoje dětí, s ohledem na jejich věkové a vývojové možnosti a odlišnosti. Ukázky a praktické vyzkoušení cvičení s balančními pomůckami (overball, balanční kameny) a ukázky jógových pozic, vhodných pro cvičení s dětmi k rozvíjení celkové koordinace, soustředění, procvičení mozkových hemisfér a centra rovnováhy (cviky ve stoji, kleku a lehu).
Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Lektor:Gabriela Bašková
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-943/2016-1-162
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste podložku na cvičení, sportovní obuv a oblečení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. červen 2019 04. červen 2019 9:00 - 13:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 308203 číslo vzdělávací akce 3-08-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích