Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:22 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-10-1-04
     Novina dobrá - vánoční seminář Akce č. 1-10-1-04

Obsah: Praktický seminář zaměřený na rozvoj hudebnosti dětí a žáků. Představení netradičních námětů a tvořivých způsobů seznámení s českými i cizími lidovými písněmi v českém překladu. Způsoby metodické práce s různými věkovými kategoriemi. Návrh programu vánočního vystoupení. Ptačí den a noc (pro děti MŠ a mladší žáci) - dětská lidová hra - dvě umělé a jedna lidová píseň s tématikou ptáčků; Bitte, einsteigen - Prosím, nastupte! (pro starší žáky) - motiv vlaku a cestování jako tvořivá hra při nácviku zahraničních písní a říkadel pro starší děti; Novina dobrá - vánoční seminář (pro všechny věkové kategorie) - tři neznámé lidové koledy z Čech a Moravy s tématikou dobré noviny o narození Ježíška. Výměna zkušeností.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, ZUŠ a pedagogům volného času
Lektor:MgA. Rafaela Drgáčová
Garant: Mgr. Jaroslav Novák (novak@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24 z nástupiště D2, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. říjen 2018 18. říjen 2018 13:30 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 110104 číslo vzdělávací akce 1-10-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích