Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 05:26 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-03-1-01
     Nápadník do hodin mluvnice Akce č. 3-03-1-01

Obsah: Náměty na oživení tradiční výuky českého jazyka. Netradiční a hravé metody se zřetelem k získávání a osvojování klíčových kompetencí. Jednoduché i náročnější aktivity, ukázky skupinové práce a využití projektů menšího i většího rozsahu při výuce mateřského jazyka. Náměty na herní aktivity k využití pro rozvoj komunikace, v jazykové výchově a pravopisném výcviku - různé druhy křížovek, pexesa, pexetria, domina, kvarteta, karty, bang, bingo, cink, katamino, scrabble. Ukázka vybraných her ve skupině a pomůcek, které si lze vyrobit během párové, či skupinové práce žáků. Prožitkové metody a jejich uplatnění při výuce. Mezipředmětové vztahy.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Lektor:PhDr. Zdena Müllerová
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. říjen 2018 16. říjen 2018 9:00 - 13:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 303101 číslo vzdělávací akce 3-03-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích