Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:58 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-03-1-01
     Jak na pravopis Akce č. 1-03-1-01

Obsah: Seminář zaměřený na problematiku efektivního učení pravopisu u žáků s dysortografií a dysgrafií. Jak vytvořit vhodné podmínky ve třídě k nastavení a rozvoji správných návyků. Význam aktivní opravy při psaní, práce s dysortografickými tabulkami. Učení pravopisných pravidel s využitím cílené hry, prožitku, říkadel, písniček a výtvarného zpracování.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Stanislava Emmerlingová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27228/2015-1-776
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. říjen 2018 ----------     9:00 - 13:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 103101 číslo vzdělávací akce 1-03-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích