Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 22. říjen 2018 @ 05:57 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-04-1-04
     Nápady pro výuku anglické gramatiky Akce č. 1-04-1-04

Obsah: Praktický seminář zaměřený na řešení otázky významu a postavení gramatiky při výuce anglického jazyka. Možnosti odbourávání obav a psychických bloků ve vztahu ke gramatice jako k nejtěžší a nejméně zábavné části vyučování, kdy jsou žáci nucení se zpaměti učit pravidla a přehledy; možnosti, jak odstranit jednotvárnost. Přehled vybraných gramatických jevů, jejich návaznost a nejčastější problémy. Praktické ukázky gramatických her a cvičení. Hodnocení gramatických testů a hodnocení správné gramatiky v cizojazyčném autorském textu obecně. Nabídka způsobů k odstranění obav z písemných testů u žáků.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Pavla Fejfarová, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. listopad 2018 ----------     8:30 - 12:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104104 číslo vzdělávací akce 1-04-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích