Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 19. září 2019 @ 02:31 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-06-1-03
     Aktivizace žáků při řešení úloh na 2. stupni ZŠ Akce č. 1-06-1-03

Obsah: Seminář zaměřený na řešení slovních úloh, které patří mezi problematické oblasti ve výuce matematiky. Problémy při sestavování a řešení rovnic. Vhodné metody, resp. řešitelské strategie, které se odvíjejí v závislosti na typu slovní úlohy, věku řešitele, zdatnosti v matematice a časové dotaci, jenž je stanovena na vyřešení slovní úlohy. Poskytnutí různých námětů z hlediska typů a řešení slovních úloh (řešení obrázkem, logickou úvahou, experimentálně, výčtem všech možností, manipulací s modely). Řešení úloh o pohybu a dalších typů úloh, které všeobecně patří mezi obtížné. Užitečné zdroje a odkazy využitelné přímo při výuce matematiky.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ
Lektor:doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. listopad 2018 14. listopad 2018 9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 106103 číslo vzdělávací akce 1-06-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích