Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:58 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-12-1-02
     Využití online aplikací ve výuce Akce č. 1-12-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Online aplikace jako nástroj pro přípravu učitele na výuku a k aktivizaci žáků slabších i nadaných, i jako inspirace k samostatné tvorbě žáků. Ukázky dostupných online aplikací - testových a kvízových otázek, slovních mraků, křížovek, myšlenkových map. Nácvik práce s aplikacemi, získání hotových výukových materiálů.
Určeno:učitelům ZŠ, i nepříliš pokročilé uživatele ICT
Lektor:Mgr. Ivana Hrubá Eliášová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Podmínkou účasti je vlastní notebook s nainstalovaným programem Tarsia 3.9.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. leden 2019 14. leden 2019 10:00 - 14:00 hodin DDM, Rautenkrancova 1241, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 112102 číslo vzdělávací akce 1-12-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích