Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. říjen 2018 @ 13:04 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-12-1-02
     Využití online aplikací ve výuce Akce č. 1-12-1-02

Obsah: Online aplikace jako nástroj pro přípravu učitele na výuku a k aktivizaci žáků slabších i nadaných, i jako inspirace k samostatné tvorbě žáků. Ukázky dostupných online aplikací - testových a kvízových otázek, slovních mraků, křížovek, myšlenkových map. Nácvik práce s aplikacemi, získání hotových výukových materiálů.
Určeno:učitelům ZŠ, i nepříliš pokročilé uživatele ICT
Lektor:Mgr. Ivana Hrubá Eliášová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Podmínkou účasti je vlastní notebook s nainstalovaným programem Tarsia 3.9.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. leden 2019 ----------     10:00 - 14:00 hodin DDM, Rautenkrancova 1241, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 112102 číslo vzdělávací akce 1-12-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích