Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 07:48 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-06-1-06
     Aktivní matematika pro každého Akce č. 2-06-1-06

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin, zaměřený na aktivní učení vedoucí k soustředěnosti, k přemýšlení, k objevování, k diskusi, ale i k uvolnění. Možnosti práce s pomůckami, které mohou žáci sami použít (papír, modelína) a vlastní modelování geometrických prostorových útvarů z papíru a modelíny. Vedení k prostorové představivosti, tvořivosti (stavebnice Magformers, Geomag, metodická řada sešitů Tvořivá geometrie). Praktické vyzkoušení, poskytnutí materiálů k využití ve škole. Zákonitosti vidění a způsoby znázorňování. Od dětských kreseb prostoru po náčrtky v rovnoběžném zobrazení a v perspektivě - ukázky a vlastní kreslení na semináři, nabídka tištěných materiálů.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. listopad 2018 15. listopad 2018 8:00 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 206106 číslo vzdělávací akce 2-06-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích