Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-03-1-01
     Čtenářská gramotnost. Náměty do výuky Akce č. 2-03-1-01

Obsah: 2dílný seminář v celkové časové dotaci 8 hodin, zaměřený na poskytnutí ověřených námětů na rozvoj čtenářských dovedností. Příprava témat k sestavení čtenářské dílny pro žáky různých věkových skupin s ohledem na jejich věkové a vývojové odlišnosti a potřeby. Náměty na rozvoj čtenářské gramotnosti ve smyslu schopnosti porozumět psanému textu (včetně naučného, odborného), přemýšlet o něm, přistupovat k němu tvůrčím způsobem a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti. Poskytnutí pracovních listů s metodikou k využití ve výuce.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Miroslava Hušková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. říjen 2018 20. říjen 2018 13:00 - 16:15 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška na všechny termíny
8. listopad 2018 ----------     13:00 - 16:15 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 203101 číslo vzdělávací akce 2-03-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích