Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 19:16 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-15
     Týmová spolupráce v pedagogickém sboru Akce č. 1-00-1-15

Obsah: Dvanáctý z cyklu seminářů k profesní podpoře pedagogů na pozici zástupce ředitele zaměřený na vedení lidí. Skupina a tým. Synergický efekt v týmové spolupráci. Pozitiva a potencionální negativa práce v týmu. Charakteristiky úspěšného týmu. Nejčastější chyby při sestavování týmu a při práci s týmem. Jak sestavit tým a jak ho dál rozvíjet. Týmové role. Výběr vhodného vedoucího týmu. Vedení týmu. Nastavení týmových cílů, komunikace v týmu, týmové řešení problémů a rozhodování. Vývojové fáze týmu, účel a možnosti intervence. Diagnostika týmu. Teambuilding a koučování týmu. Nejčastější problémy týmové spolupráce a způsoby, jak je řešit.
Určeno:zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD z nástupiště D2 linkou MHD č. 24 , vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), nebo č. 9, vystoupit na téže zastávce (10. zastávka od terminálu, 9. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené a Metropolitní univerzitě, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. leden 2019 09. leden 2019 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100115 číslo vzdělávací akce 1-00-1-15
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích