Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 14. prosinec 2018 @ 09:01 CET
Podrobný popis akce číslo 5-01-1-12
     Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Akce č. 5-01-1-12

Obsah: Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole. Charakteristika, stupně a doba vzniku mentálního postižení, přidružené vady, autismus. Organizace výuky, průběh, podmínky pro vzdělávání v běžné třídě a úprava prostředí. Didaktické metody, zásady a formy práce, úprava obsahu vzdělávání, tvorba IVP (struktura, zpracování, práce s IVP, průběžné vyhodnocování), minimální výstupy. Hodnocení žáků, sociální začlenění do kolektivu třídy, role školského poradenského zařízení, personální zajištění - asistent pedagoga. Pomůcky, učebnice, ICT technika, výukové programy.
Určeno:ředitelům a učitelům ZŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům ŠD
Lektor:Mgr. Jana Jedličková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 750 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
28. leden 2019 21. leden 2019 9:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchodpřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501112 číslo vzdělávací akce 5-01-1-12
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích