Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-03-1-01
     Čeština baví žáky i učitele Akce č. 5-03-1-01

Obsah: Seminář zaměřený na aktivizační činnosti v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Seznámení s příklady dobré praxe a s konkrétními náměty na zpracování vybraných témat českého jazyka zábavnou a přitažlivou formou.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Vladislava Tichá
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-943/2016-1-162
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
31. říjen 2018 24. říjen 2018 13:00 - 17:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 503101 číslo vzdělávací akce 5-03-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích