Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. duben 2019 @ 20:42 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-01-1-02
     Problematika poruch chování a specifika práce s dětmi s poruchou chování Akce č. 2-01-1-02

Obsah: Poruchy chování a problematika práce s dětmi a žáky s poruchou chování. Dělení poruch chování podle různých hledisek, seznámení s možnostmi prevence a intervence. Spolupráce se zákonnými zástupci dětí a žáků v rodině i v ústavním zařízení, typy a specifika ústavních zařízení. Kazuistiky, konkrétní postupy při řešení kázeňské problematiky.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, speciálních škol a vychovatelům školských zařízení
Lektor:PhDr. Alena Dědečková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. říjen 2018 15. říjen 2018 8:00 - 13:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201102 číslo vzdělávací akce 2-01-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích