Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 19:12 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-00-1-01
     Zvládání emocí při jednání s druhými Akce č. 2-00-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na problematiku vlivu emocí na průběh a výsledky jednání s komunikačními partnery. Emoce z biologického hlediska - emoce a vývoj mozku. K čemu jsou emoce dobré? Role emocí v našem životě. Co spouští naše emoční reakce? Základní principy a odlišnosti individualit. Faktory ovlivňující intenzitu spouštěče. Postupy, jak klidně zvládnout negativní emoce, jak se dostat ze stresu do klidu. Jak projevujeme a rozpoznáváme emoce - neverbální a mimické projevy emocí. Jak reagovat na emoce druhých? Empatie a její využití ve vypjaté komunikaci. Příklady z praxe, řešení konkrétních situací účastníků.
Určeno:ředitelům a vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Zita Henselová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-10066/2016-1-378
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Na vzdělávací program navazuje program Jak se bránit manipulaci a nátlaku v jednání druhých, plánovaný na 2. pololetí šk. roku 2018/2019.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. říjen 2018 02. říjen 2018 9:00 - 16:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 200101 číslo vzdělávací akce 2-00-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích