Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 19:09 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-00-1-03
     Účetní a provozní písemnosti ve školství, jejich evidence, ukládání a skartace Akce č. 2-00-1-03

Obsah: Funkce spisové služby ve školách. Zákon č. 499/2004 Sb. a provádění kontrol škol a školských zařízení. Povinnost uchovávat a pečovat o dokumenty, evidovat je a provádět skartační řízení v souladu s GDPR. Názorná ukázka tvorby skartačních návrhů, používání spisových a skartačních řádů škol. Prezentace ukázek fungování spisové služby ve Státním okresním archivu v Trutnově. Návštěva archivu s prohlídkou depozitářů, včetně ukázky archivace dokumentů škol od 18. století.
Určeno:vedoucím pracovníkům a účetním všech typů škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Roman Reil
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-15283/2015-1-569
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. listopad 2018 01. listopad 2018 8:00 - 12:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov a Státní okresní archiv Trutnov, Komenského 128   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 200103 číslo vzdělávací akce 2-00-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích