Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 26. červen 2019 @ 00:20 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-05-1-01
     Archiválie. Náměty pro práci se žáky v rámci čtenářské gramotnosti Akce č. 2-05-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin. Seznámení s významem archivace školských i jiných písemností, základní informace o systematickém uspořádání archivů v ČR. Role státních archivů při péči o písemnosti a archiválie. Státní okresní archiv Trutnov a jeho písemnosti škol od 18. století. Porovnávání starých textů - náměty pro práci se žáky v rámci čtenářské gramotnosti, průřezem různými předměty; ukázka psaní v různých staletích. Fotografie jako archiválie. Typáře a pečeti aneb Od kovového razidla k elektronickému podpisu. Prezentace ukázek a exkurze po depozitářích archivu. Možnosti využití archiválií pro výuku.
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Roman Reil
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. přejít komunikaci, projít rovně ke Katastrálnímu pracovišti Trutnov a Komerční bance, pokračovat rovně průchodem, se dát vlevo po chodníku k hlavní silnici. Po cca 50 m přejít silnici, pokračovat rovně do kopce (50 m) k budově Státního okresního archivu Trutnov.
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. leden 2019 03. leden 2019 8:30 - 16:00 hodin Státní okresní archiv Trutnov, Komenského 128   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 205101 číslo vzdělávací akce 2-05-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích