Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:58 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-13-1-02
     Odpovědnost v oblasti výchovy a vzdělávání Akce č. 1-13-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na problematiku odpovědnosti spojené s výchovnou a vzdělávací činností. Právní osobnost (právní subjektivita) a svéprávnost fyzických osob ve školství. Odpovědnost za škody způsobené ubytovaným žákům a způsobené žáky. Odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích. Odpovědnost školského zařízení vůči tzv. třetím osobám. Organizace mimoškolních a zejména vícedenních akcí s dětmi a žáky. Ochrana osobnosti, ochrana osobních údajů ve školství, dokumentace škol a školských zařízení, autorský zákon v podmínkách výchovy a vzdělávání.
Určeno:vychovatelům DMI
Lektor:JUDr. Karel Kašpar
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Doporučené spojení: Domov mládeže, internát a ŠJ, Vocelova 1469/5, Hradec Králové se nachází v blízkosti hl. nádraží ČD a terminálu HD (cca 5 min. chůze). Od terminálu HD pěšky k městskému okruhu (k budově bývalého ÚP), zabočit po chodníku doprava, kousek pokračovat k přechodu, přejít silnici a pokračovat k DMIŠJ (růžová budova proti přechodu)
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. prosinec 2018 07. prosinec 2018 9:00 - 14:00 hodin DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 113102 číslo vzdělávací akce 1-13-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích