dbconnect_gl; Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK
Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 22. únor 2020 @ 22:32 CET
Podrobný popis akce číslo 1-08-1-05
     Pohybová průprava s tanečky Akce č. 1-08-1-05

Obsah: Náměty na cvičení s dětmi - hravou a zábavnou formou, s hudbou a tanečními prvky přizpůsobenými jejich fyzickým možnostem. Tanečky na dětské písničky i moderní hudbu, cviky ve dvojicích, tvorba mini choreografií pro účely besídek a vystoupení v MŠ i ZŠ. Cvičení zábavnou formou, pro radost z pohybu a z hudby.
Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Lektor:Gabriela Bašková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Doporučené spojení: Studio Gym4you se nachází v budově Podnikatelského centra v Hradci Králové, Hradecká 1151. Od terminálu HD linkou č.1 (trolejbus), vystoupit na zastávce Heyrovského (6. zastávka od terminálu, 5. zastávka od vlak. nádraží), vrátit se na světelnou křižovatku, přejít do ulice Hradecká směrem do historického centra, odbočit druhou ulici doprava (17. listopadu), za školní jídelnou odbočit doleva, projít kolem SOŠ hudebních nástrojů a nábytku až k Podnikatelskému centru.
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou vezměte přezůvky a pohodlné oblečení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. leden 2019 ----------     9:00 - 13:00 hodin Gym4You, Podnikatelské centrum, Hradecká 1151, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 108105 číslo vzdělávací akce 1-08-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích