Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. říjen 2018 @ 12:59 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-08-1-05
     Pohybová průprava s tanečky Akce č. 1-08-1-05

Obsah: Náměty na cvičení s dětmi - hravou a zábavnou formou, s hudbou a tanečními prvky přizpůsobenými jejich fyzickým možnostem. Tanečky na dětské písničky i moderní hudbu, cviky ve dvojicích, tvorba mini choreografií pro účely besídek a vystoupení v MŠ i ZŠ. Cvičení zábavnou formou, pro radost z pohybu a z hudby.
Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Lektor:Gabriela Bašková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. leden 2019 ----------     9:00 - 13:00 hodin Gym4You, Podnikatelské centrum, Hradecká 1151, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 108105 číslo vzdělávací akce 1-08-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích