Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 19. září 2019 @ 02:33 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-01-1-06
     Prevence šikany a kyberšikany Akce č. 2-01-1-06

Obsah: Možnosti prevence, diagnostiky a řešení kyberšikany ve školách. Základní informace o problematice šikany, zvláštnosti kyberšikany a úloha školy při řešení problémů. Typy kyberšikany, typologie kyberagresorů, stalking, kybergrooming, sexting, flaming, phising, netolismus. Možnosti řešení šikany, nejčastější chyby. Vhodné formy prevence šikany (adaptační kurzy, prevence ve výuce, práce se sociálním klimatem).
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, speciálních škol a výchovným poradcům a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Bc. Tomáš Velička
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Program je realizován ve spolupráci s Poradnou pro primární prevenci o. s., která je držitelem akreditace MŠMT ČR a vydavatelem osvědčení. Vzdělávací program je realizován za finančního příspěvku Královéhradeckého kraje na prevenci rizikového chování. Na vzdělávací program navazuje program Možnosti řešení kyberšikany. Netolismus a gambling, který je plánovaný na 2. pololetí šk. roku 2018/2019.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. prosinec 2018 03. prosinec 2018 8:30 - 15:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201106 číslo vzdělávací akce 2-01-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích