Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 07:53 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-13-1-02
     Osobnostně sociální rozvoj pedagogů SVČ Akce č. 5-13-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: 2dílný seminář v celkové časové dotaci 8 hodin, zaměřený na vhled do nových poznatků z oblasti psychohygieny, včetně nastínění znaků a příčin zátěže. Praktické seznámení s preventivními technikami, prací se skupinou. Znaky zátěžových situací, příčiny zátěže. Reakce na stres. Dispozice ke stresu. Deprese, prevence špatné nálady. Základy psychohygieny. Ukázka necílené relaxace pro navození klidu, uvolnění (pocitu síly a energie), k podpoře soustředění a sebevědomí (podání, barva hlasu, síla, temporytmus a melodika, vhodná hudba). Způsoby poznávání své osobnosti prostřednictvím hry. Technika hlubšího sebepoznání (vnitřní klid a vyrovnanost, sebeovládání v přístupu k okolí).
Určeno:pedagogům volného času
Lektor:PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 750 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. leden 2019 15. prosinec 2018 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
11. leden 2019 ----------     9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 513102 číslo vzdělávací akce 5-13-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích