Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:36 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-13-1-01
     Osobnostně sociální rozvoj pedagogů v ZUŠ Akce č. 5-13-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: 2dílný seminář v celkové časové dotaci 8 hodin, seznamující se způsoby jednání při řešení konfliktních situací, předcházení konfliktů na pracovišti a při spolupráci s rodinou. Vybrané způsoby a postupy zaměřené na krize a krizové situace mezi spolupracovníky, ve skupině žáků. Komplikace v komunikaci s rodiči žáka. Způsoby řešení problémů v pracovním kolektivu. Návrhy řešení problémových situací ve skupině žáků, při jednání s rodiči. Spolupráce mezi ZUŠ a rodinou. Praktické ukázky a nácvik řešení uvedených problémů.
Určeno:učitelům ZUŠ
Lektor:Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 750 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR, nelze jej tedy využít do tzv. šablon.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. listopad 2018 16. listopad 2018 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
30. listopad 2018 16. listopad 2018 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 513101 číslo vzdělávací akce 5-13-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích