Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 18:50 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-00-1-05
     Způsob efektivního vedení porady Akce č. 3-00-1-05

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na problematiku pracovních porad. Jak koordinovat práci pedagogů a celého školního týmu, navzájem se informovat, přijímat společná rozhodnutí a hledat nejlepší řešení? Efektivní porada jako nástroj k realizaci těchto činností, příprava, námět pro způsoby dobrého vedení k získání efektivního výsledku. Seznámení s technikami vedení porad a skupinové hledání řešení.
Určeno:ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste USB flash disk na nahrání materiálů.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. listopad 2018 19. listopad 2018 9:00 - 16:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 300105 číslo vzdělávací akce 3-00-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích