Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 19:56 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-00-1-02
     Hospitační činnost ředitele školy Akce č. 2-00-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Prakticky zaměřený seminář s interaktivním zapojením účastníků. Propojení teoretických poznatků s navazující reflexí zkušeností účastníků i lektora. Jak je vnímán význam hospitační činnosti v praxi? Jsou hospitace oblíbené? Kolik času má vedoucí pracovník na hospitační činnost? Jak často hospitovat? Je vůbec nutné hospitovat? Jaký je rozdíl v hospitační činnosti ředitele školy a inspektora ČŠI?
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-943/2016-1-162
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. říjen 2018 18. říjen 2018 8:30 - 13:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 200102 číslo vzdělávací akce 2-00-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích