Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. duben 2019 @ 20:51 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-01-1-01
     Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole Akce č. 2-01-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole efektivní formou, umožňující motivaci žáků k aktivní spolupráci. Legislativa a význam ve školních dokumentech. Nastavování pravidel pro hodnocení, pro komunikaci s rodiči. Odlišnosti pro 1. a 2. stupeň ZŠ, motivační prvky, spoluodpovědnost žáků, práce s chybou. Formativní a sumativní hodnocení, obecné zásady pro sebehodnocení žáků. Zkušenosti s hodnocením různých aktivit (např. ústní projev, projekty, kooperativní skupina). Bodové hodnocení, hodnotící list žáka, formy žákovské knížky, portfolia.
Určeno:učitelům ZŠ
Lektor:Mgr. Šárka Šantrochová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu školy. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 750 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. říjen 2018 26. září 2018 8:30 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201101 číslo vzdělávací akce 2-01-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích