Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 17:12 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-09
     Pozitivní leader aneb Nové pohledy na osobní rozvoj i způsoby vzdělávání Akce č. 1-00-1-09

Obsah: Seminář vedený oceňovaným stratégem, koučem a mentorem a jeho spolupracovnicí, přinášející podněty, jak pracovat na vlastním rozvoji (sebepoznání, sebedůvěra, sebeuznání, sebevyjádření), jak inspirovat svůj tým, dosáhnout vytyčených výsledků a zároveň zachovat rovnováhu mezi úspěchem a štěstím. Seminář ukáže nové pohledy nejen na osobní rozvoj, ale i na nové způsoby vzdělávání.
Určeno:vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD z nástupiště D2 linkou MHD č. 24 , vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (9. zastávka od terminálu, 8. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené a Metropolitní univerzitě, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Program se uskuteční v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000290.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. listopad 2018 31. říjen 2018 9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100109 číslo vzdělávací akce 1-00-1-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích