Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:08 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-04-1-02
     Songs and rhymes Akce č. 5-04-1-02

Obsah: Seminář zaměřený na využití písniček a říkanek v hodinách angličtiny. Prezentace různorodých metod využití písniček a říkanek s pohybovými a jinými aktivitami pro výuku angličtiny dětí a mladších žáků. Praktické ukázky zajímavých a zábavných forem výuky, které směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí dětí a žáků. Využití pohybu a rytmu ve výuce, kdy, jak a proč zařazovat, další možnosti rozvíjení pozitivního postoje dětí a žáků k učení se cizímu jazyku. Různé podněty k odhalování významu a užití slov v cizím jazyce, metody práce v týmu. Doporučená literatura.
Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Lektor:PaedDr. Dana Mašínová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27228/2015-1-776
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. září 2018 18. září 2018 13:00 - 17:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 504102 číslo vzdělávací akce 5-04-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích