Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 18:30 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-00-1-02
     Zřizovatel a škola Akce č. 3-00-1-02

Obsah: Seminář zaměřený na problematiku vztahu zřizovatele a školy. Škola a právní předpisy. Zajištění povinného vzdělávání a zřizování škol. Zápisy dětí a žáků do mateřských a základních škol. Organizace vzdělávání ve škole nebo školském zařízení - úplata za vzdělávání a školské služby, společné vzdělávání pro předškolní a základní vzdělávání, stravování dětí a žáků. Zaměstnanci školy - ředitel školy, pedagogický pracovník, nepedagogičtí pracovníci. Dokumentace školy. Kontrola a hodnocení školy a školského zařízení. Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole. Informace ve škole - ochrana osobních údajů, vyřizování stížností. Rozpočet školy. Majetek a příspěvková organizace - dary. Doplňková činnost. Rozsah vedení účetnictví.
Určeno:zřizovatelům MŠ a ZŠ, ředitelům a vedoucím pracovníkům MŠ a ZŠ
Lektor:PaedDr. Milan Štoček
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. říjen 2018 17. říjen 2018 9:00 - 14:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 300102 číslo vzdělávací akce 3-00-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích