Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. říjen 2019 @ 04:36 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-02-1-02
     Hodnocení a sebehodnocení dětí v MŠ Akce č. 2-02-1-02

Obsah: Praktická dílna v časové dotaci 8 hodin, zaměřená na porozumění významu hodnocení a sebehodnocení ve vzdělávání předškolních dětí. Různé techniky a postupy, které mohou sloužit ke sběru informací o pokrocích v učení a vývoji dítěte (pozorování a subjektivita, záznamové archy, portfolio, vedení dětí k sebehodnocení).
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-943/2016-1-162
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a vámi používané podkladové materiály k vyhodnocování pokroků ve vývoji dětí (záznamový arch, 1x portfolio dítěte, dotazník, který předáváte před nástupem dítěte do MŠ).

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. říjen 2018 16. říjen 2018 9:00 - 16:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 202102 číslo vzdělávací akce 2-02-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích