Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 16. červenec 2019 @ 08:23 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-04-1-06
     Originální způsoby výuky AJ - slovní zásoba, poslech, mluvení Akce č. 1-04-1-06

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin. Zásobník námětů na řečové aktivity různých formátů a tematických zaměření k rozvoji slovní zásoby, poslechu a mluvení. Náměty na aktivity k rozvoji slovní zásoby (Kahoot, Quizlet.live, Posílání slov, Vysvětli to, jak můžeš, Křížovkové poloviny, Křížovkové definování, Jedno slova, dva významy). Náměty na poslechové aktivity (Rychlorandění, Lavina!, Maminka je na Facebooku, Než umřu, tak bych chtěl, Miluji angličtinu, Chodíme a mluvíme). Náměty na mluvní aktivity (Abigail aneb Příběh velké lásky a velké řeky, Morální dilemata, Priority na tabuli, Čára tvého života, Jednootázkové potkávání, Horké křeslo, Denní snění).
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Bronislav Sobotka
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. leden 2019 04. leden 2019 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104106 číslo vzdělávací akce 1-04-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích