Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 07:47 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-12-1-01
     3D tisk jako nástroj učitele Akce č. 1-12-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení s technologií 3D tisku, její historií a současnými možnostmi. 3D tiskové řešení vhodné pro školy (z pohledu bezpečnosti práce, finanční náročnosti, náročnosti na údržbu atd.). Ukázky konkrétního využití 3D tisku ve školním prostředí. Internetové zdroje hotových 3D modelů použitelných pro tisk výukových pomůcek a možnosti jejich úpravy pomocí on-line nástrojů.
Určeno:učitelům ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Tomáš Feltl
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Poplatek: 1200 Kč
Poznámka: Podmínkou účasti je vlastní notebook s aktuálním webovým prohlížečem (podpora WebGL, Tinkercad). Program je realizován ve spolupráci se společností TFSoft, která je držitelem akreditace a vydavatelem osvědčení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. listopad 2018 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 112101 číslo vzdělávací akce 1-12-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích