Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 05:08 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-03-1-02
     Čtenářská gramotnost s autorem komiksů Akce č. 5-03-1-02

Obsah: Čtenářská dílna nabízející propojení čtenářské gramotnosti s výtvarnou výchovu i společenskými vědami. Je stále komiks vnímán jako četba pro hloupé? Jak vzniká komiksový hrdina a jeho charakter, komiksové adaptace literárních předloh a nové pohledy na klasiku. Grafický román Tři stíny, série Velikáni do kapsy. Jak kreslit komiks - workshop. Zajímavosti nejen o tvorbě komiksů, ale i o kostýmním výtvarnictví v současném filmu, proč právě komiksový autor by mohl být nejlepším kostýmním výtvarníkem.
Určeno:učitelům SŠ, ZŠ
Lektor:Tomáš Chlud
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Vzdělávací program se uskuteční v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. listopad 2018 29. říjen 2018 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 503102 číslo vzdělávací akce 5-03-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích