dbconnect_gl; Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK
Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 22. únor 2020 @ 22:21 CET
Podrobný popis akce číslo 4-08-1-02
     Odbourávání stresu pohybem Akce č. 4-08-1-02

Obsah: Seminář seznamující s různými způsoby, jak odbourávat psychickou zátěž pomocí pohybu a tak si udržovat optimální zdraví a duševní pohodu. Praktické ukázky cviků a pohybových aktivit. Dechová cvičení - ukázky vybraných dechových sestav k rozvoji správného dýchání. Cvičení s pěnovými míčky - ukázky vybraných cviků s podkládáním a využitím bodlinek. Cvičení k uvolnění - ukázky vybraných cviků na židli a na podložce.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Lektor:Eva Otavová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou vezměte pohodlné oblečení, obuv, podložku (deku) na cvičení, pěnový míček.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. listopad 2018 25. říjen 2018 8:30 - 14:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 408102 číslo vzdělávací akce 4-08-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích