Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 19. září 2019 @ 02:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-1-11
     Když se nikdo nedívá aneb Otázky etického vychovatelství Akce č. 5-01-1-11

Akce byla zrušena !

Obsah: Přednáška zaměřená na otázky týkající se charakteru, dobra a zla, lidskosti, morálky. Člověk jako morální bytost. Dobro-dinec - individuální aspekty etiky (dobrý k sobě). Dobro-družnost - sociální aspekty etiky (dobrý k druhým). Dobro-(v)zdání - metaetické aspekty (dobrý život o sobě). Zlo-myslnost - kognitivní aspekt etického jednání. Zlo-volnost - volní aspekt etického jednání. Zlo-činnost - konativní aspekt etického jednání. Scientia a conscientia - vědění a svědomí - proč vzdělanost nezaručuje morálnost. Nástin metodologie etické výchovy.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, ZUŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. prosinec 2018 04. prosinec 2018 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501111 číslo vzdělávací akce 5-01-1-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích