Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:58 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-10-1-06
     Divadlo fórum aneb Poznej brazilské divadlo Akce č. 5-10-1-06

Akce byla zrušena !

Obsah: Divadelní dílna seznamující s historií a vývojem divadla fórum brazilského divadelníka Augusto Boala a jeho dalšími formami. Vyzkoušení technik, s nimiž divadlo fórum s herci i neherci pracuje. Aktivizační, pohybová, skupinová, koordinační, herecká a improvizační cvičení. Funkce postavy Jokera, možnosti řešení problému na základně předvedeného představení.
Určeno:učitelům ZŠ, ZUŠ, vychovatelům ŠD, DMI, metodikům prevence a pedagogům volného času
Lektor:Dominik Macháček
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. prosinec 2018 30. listopad 2018 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 510106 číslo vzdělávací akce 5-10-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích