dbconnect_gl; Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK
Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 22. únor 2020 @ 23:30 CET
Podrobný popis akce číslo 2-08-1-01
     Fenomén florbal Akce č. 2-08-1-01

Obsah: Seznámení se základními prvky a pravidly florbalu. Proč je florbal nejoblíbenějším sportem mládeže? Jak organizovat kvalitně hodinu florbalu v TV? Seznámení se soutěžemi, které se v ČR a světě pořádají. Prezentace cvičení, která vedou k procvičení a zpestření hodin s florbalovou tématikou.
Určeno:učitelům tělesné výchovy ZŠ, SŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Michaela Pávová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-6548/2018-1-370
Doporučené spojení: Od vlak. nádraží přejít řeku, rovně ke KB (od autob. nádr. směrem k ČSOB, najít KB), zde průchodem s cedulí ABB projít do ulice Komenského. Přes parkoviště do kopce, stále rovně přejít ulici Žižkova, pak podchodem a pokračovat před hlavní vchod do ZŠ, Komenského 399.
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou vezměte obuv do tělocvičny a sportovní oblečení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. listopad 2018 30. říjen 2018 8:00 - 13:30 hodin ZŠ Trutnov, Komenského 399   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 208101 číslo vzdělávací akce 2-08-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích