Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 22. květen 2019 @ 06:55 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-10-1-01
     Tvořivá výtvarná dílna Akce č. 4-10-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Výtvarná dílna zaměřená na náměty a inspirace k tvorbě dekorací. Ukázky a výroba drobných rukodělných dárků z běžně dostupných materiálů, náměty přáníček z papíru, přírodnin a odpadového materiálu. Kreativní tvoření nenáročné na cenu materiálu.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Olga Lukešová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Poplatek: 550 Kč
Poznámka: S sebou přineste sadu barevných papírů, bílé čtvrtky, psací potřeby, permanentní fixy, fix bílý, zlatý stříbrný, tuhé lepidlo, tekuté lepidlo Herkules, nůžky, 2x papírový talířek (menší a větší), 2 ks dřevěných kolíčků, krepový papír (bílý, zelený, modrý), zbytky vlny, provázek, děrovačku, PET lahev od minerálky nebo mléka (1x velkou, 1x malou), slabší sisalový provázek nebo motouz, 1x ponožku nebo podkolenku (zelenou či pruhovanou), 1x malou LED svíčku, tašku nebo krabici na výrobky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. říjen 2018 15. říjen 2018 12:30 - 16:00 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 410101 číslo vzdělávací akce 4-10-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích