Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 26. červen 2019 @ 00:05 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-05-1-01
     Paměť národa Akce č. 5-05-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář seznamující s činností Paměti národa, nejrozsáhlejší veřejně přístupné pamětnické databáze v Evropě, která je 10 let budována neziskovou organizací Post Bellum ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem. Propojení znalostí dějepisu a anglického jazyka s praktickým životem a vztahem k předkům a národu obecně. Audionahrávky rozhovorů s pamětníky - českými emigranty v Kanadě, včetně obrazového dokumentačního materiálu a doprovodných informací. Vzpomínky pamětníků na 1. republiku, 2. světovou válku, účast v odboji, poúnorové události roku 1948, znárodnění soukromého majetku, nelegální emigraci, život v disentu a uvedení her Václava Havla na severoamerickém kontinentu. Dva životní příběhy natočené v angličtině. Rozhovor s dcerou Sira Nicholase Wintona o jejím slavném otci. Jak podávat klíčové momenty naší historie přitažlivě, jak využít materiály Paměti národa.
Určeno:učitelům společenskovědních předmětů ZŠ, SŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času i veřejnosti
Lektor:Mgr. Michaela Čaňková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR. K účasti není nutné ovládat anglický jazyk.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. listopad 2018 15. listopad 2018 13:30 - 16:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 505101 číslo vzdělávací akce 5-05-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích