Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 07:47 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-12-1-04
     Výuka s podporou informačních technologií Akce č. 2-12-1-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení s využitím služeb a aplikací vhodných pro výuku. Aplikace pro tvorbu a přípravu výuky Office MIX - nástroj pro Microsoft PowerPoint 2013 - přidává interaktivní doplňky a umožní přípravu vlastních výukových materiálů s možností hlasování, komentářů, je vhodný pro tvorbu a přípravu testů. Office Sway - bezplatná aplikace systému Microsoft Office umožňuje shromažďovat, rychle a snadno vytvářet a sdílet propracované interaktivní dokumenty, prezentace, osobní příspěvky (s prezentací na interaktivním, webovém plátně). Seznámení s možnostmi využití moderních komunikačních prostředků (tabletů, netbooků, notebooků, chytrých telefonů) - podpora práce učitele při skupinových i individuálních úkolech (ve výuce, při získávání on-line vzdělávacích materiálů, pro přípravu vlastních vzdělávacích materiálů).
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ a speciálních škol
Lektor:Bc. Jiří Chytil
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie.Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste dle možností vlastní notebook, tablet nebo chytrý telefon (instalovaný operační systém Windows 10, aplikace MS Office, webový prohlížeč) a přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. prosinec 2018 30. listopad 2018 9:00 - 13:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 212104 číslo vzdělávací akce 2-12-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích