Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 03:13 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-02-1-06
     Vymýšlíme a tvoříme nové pomůcky pro řečovou výchovu Akce č. 3-02-1-06

Obsah: Tvůrčí seminář s aktivním zapojením účastníků. Rekapitulace cílů řečové výchovy a logopedické prevence. Přehled běžně využívaných forem práce a pomůcek k řečové výchově u předškoláků a mladších žáků, se zohledněním jejich věkových a vývojových odlišností. Práce ve skupinách - hodnocení didaktických pomůcek a možností jejich využití, návrh a tvorba vybraných pomůcek dle zadání.
Určeno:učitelům MŠ a 1. ročníku ZŠ
Lektor:Mgr. Martina Černá
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. prosinec 2018 26. listopad 2018 12:30 - 17:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302106 číslo vzdělávací akce 3-02-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích