Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:58 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-03-1-02
     Práce s pohádkou - POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!!! Akce č. 3-03-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktická dílna zaměřená na téma Pohádky v četbě žáků. Pohádka jako zdroj poznání i mravních hodnot, jako přirozený stimul pro vyjadřování názorů a postojů, pochopení principů, které jsou základem pro společenské zákony a normy. Cvičení a hry zajišťující pochopení textových souvislostí, zlepšení komunikativních dovedností žáků, podpora tvořivého myšlení a zlepšování volních vlastností žáků. Práce s prvky mediální výchovy s podporou všech kompetencí.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. leden 2019 10. leden 2019 9:00 - 13:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 303102 číslo vzdělávací akce 3-03-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích