dbconnect_gl; Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK
Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 22. únor 2020 @ 22:34 CET
Podrobný popis akce číslo 3-08-1-01
     Hravá jóga pro děti školního věku Akce č. 3-08-1-01

Obsah: Praktický seminář seznamující s využitím cvičení jógy ve výuce, v nesoutěživém prostředí. Jógové pozice. Lekce dynamické jógy - powerjógy (pro začátečníky), dechová cvičení. Struktura a skladba hodiny ve školní praxi. Jógové chvilky v běžném denním programu a v hodině tělesné výchovy. Tvoření příběhu a motivace příběhem. Zásobník dynamických a zklidňujících her, obrázky.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Iveta Komárová
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-10066/2016-1-378
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste podložku na cvičení, deku, pohodlné oblečení na cvičení a šátek.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. říjen 2018 02. říjen 2018 9:00 - 13:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 308101 číslo vzdělávací akce 3-08-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích