Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:09 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-04-1-03
     Originální hry ve výuce AJ Akce č. 5-04-1-03

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin, vedený v anglickém jazyce. Zásobník námětů na řečové aktivity různých formátů a tematických zaměření k rozvoji komunikačních schopností žáků. Icebreakery a energizery, seznamovací aktivity (Obrázkové povídání, Čára tvého života), hry na procvičování gramatiky a slovní zásoby (Velká gramatická výzva, Spolupracující bingo, Nic není nemožné), video a dramatické aktivity (Projekt jeden svět, Školní sraz po 15 letech, Hlavně nenápadně), běhavo-povídací hry (Běhavá křížovka, Sběratelé celebrit), skupinové diskuze (Morální dilemata, A co je vaše priorita?), diskuse ve dvojicích (Odhal, co tam nepatří, Jedno slovo, dva významy), popisovací hry, aktivity, které zahřejí na duši (Horké křeslo).
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Bronislav Sobotka
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. prosinec 2018 07. prosinec 2018 9:00 - 15:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 504103 číslo vzdělávací akce 5-04-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích