Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. duben 2019 @ 21:00 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-06-1-01
     Počítám, počítáš, počítáme aneb Chcete být milionářem? Akce č. 3-06-1-01

Obsah: Interaktivní seminář v časové dotaci 8 hodin, zaměřený na motivační aktivity ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ. Zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů k docílení pestřejší, hravější a zajímavější výuky pro žáky i učitele, se současným plněním požadavků RVP na rozvoj klíčových a osobnostně-sociálních kompetencí žáků. Význam a možnosti ve výběru námětů, které přispívají nejen k lepší výuce matematiky, ale také k rozvoji pozitivního klimatu ve třídě. Náměty na aktivizační činnosti a k hodnocení žáků (např. Potleskové ovace, Školní občanský průkaz), na procvičování a upevňování látky v matematice (např. Rybolov, Přebíjená). Využití mezipředmětových vztahů, propojení matematiky se čtenářskou gramotností (např. Čtenářský žolík, Šifrovaná abeceda). Propojení výuky matematiky s osobnostně sociálním rozvojem žáků (např. Kolo trestů - alternativní řešení kázeňských přestupků).
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Tomáš Koten
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 750 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. prosinec 2018 01. prosinec 2018 9:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 306101 číslo vzdělávací akce 3-06-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích