Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 17. říjen 2018 @ 18:23 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-20
     ADHD z pohledu současných vědních poznatků Akce č. 1-01-1-20

Obsah: Aktuální pohled současných vědních oborů na potřeby, projevy a pocity žáků s ADHD (poruchy regulace chování, plánování, motoriky, poruchy související s dráhou odměny, klady a zápory hyperaktivity). Aktivizující formy a metody výuky vhodné pro žáky s ADHD - párové sdílení, brainstorming, myšlenková mapa, skládankové učení, I.N.S.E.R.T., 4 rohy. Ukázka čtenářské dílny určené pro práci s žáky s ADHD. Individuální přístup k žákům s ADHD - IVP, sebehodnotící kalendář, porozumění potřebám, nastavení dohody, dopady do výuky, možnosti ovlivnění. Nastavení spolupráce s rodiči - hranice a pravidla ve výchově, řešení konfliktu, práce s afektem.
Určeno:učitelům ZŠ
Lektor:Mgr. Jaroslava Budíková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. leden 2019 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101120 číslo vzdělávací akce 1-01-1-20
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích