Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 17. říjen 2018 @ 18:22 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-06
     Základní typy reagování dítěte Akce č. 1-02-1-06

Obsah: Sebezkušenostní seminář v časové dotaci 8 hodin, seznamující s podstatnými aspekty práce s psychikou dítěte předškolního věku, posilující a prohlubující odborné kompetence účastníků pro pochopení problematiky chování dětí, vytvářející dispozici k hledání a nalezení adekvátní formy korekce. Nedosycenost základních sociálních potřeb u dítěte a její projevy, způsoby vedení a možnosti prevence ze strany pedagogických pracovníků. Základní typy reagování dítěte (agrese, úzkost, infantilita, odmítavé chování atd.).
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PhDr. Jan Svoboda
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
listopad 2018 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102106 číslo vzdělávací akce 1-02-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích